Waarneming

De praktijk heeft een waarnemingsovereenkomst in geval van langdurige ziekte of
overlijden. Bij langdurige ziekte wordt na toestemming van de cliënt het cliëntendossier
overgedragen aan de waarnemer.
 
Bij overlijden neemt de waarnemer de cliëntendossiers over. Deze bewaart de dossiers
gedurende 20 jaar, zoals de WGBO / AVG voorschrijft.