Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over de behandeling dan is het aan te bevelen om eerst
contact met de therapeut op te nemen en hierover te spreken. Mocht u er samen niet uitkomen dan kunt u zich richten tot SCAG.nl